EKO-middag på Gimo Herrgård

En intressant eftermiddag med ekologiska livsmedel i fokus! Kom och lyssna på kunniga föreläsare om den ekologiska produktionens och marknadens fortsatta potentialer framåt. Vi avslutar med en trerätters middag gjord på närproducerade och ekologiska råvaror. Välkomna!

Nu är Upplands landskapsmåltid beslutad

Nu har smakrådet med landshövding Göran Enander och måltidsforskare Richard Tellström beslutat om Uppland och Uppsala läns nya landskapsmåltid. Måltiderna består av kronhjort, mälargös och saffransglass och bonusmåltiden består av en Upplandslåda. Beslutet om måltiderna har lämnats in till akademierna som står bakom det nationella initiativet Svenska Landskapsrätter.

EKO – Nytt samarbetsprojekt

Inom ramen för livsmedelsstrategin har Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att främja marknaden för ekologiska livsmedel. Länsstyrelsen Uppsala län har beviljats medel för projekt som syftar till att stärka den ekologiska livsmedelsproduktionen och konsumtionen i Uppsala län.

Uppsala län deltar i Svenska Landskapsrätter

Svenska landskapsrätter genrebild

Uppsala län har genom landshövding Göran Enander bjudits in att bidra med en landskapsrätt i det nationella initiativet Svenska Landskapsrätter för 2022. Inbjudan är accepterad. Nu väntar en lång sommar med urval och provsmakningar för att komma fram till Uppsala läns landskapsmåltid. Initiativets syfte är att visa på Sveriges gastronomiska bredd och matens och matråvarornas […]

Krisberedskap och livsmedel

Ät Uppsala län symbol

Den 21 april hölls en heldag om krisberedskap och livsmedel för offentlig sektor i Uppsala län. Dagen innehöll både föreläsningar och workshopmoment där frågor om livsmedelsberedskap, upphandling, kommunernas roll i länet och det rådande läget för lantbruket lyftes. Tjänstemän från kommun och region deltog och dagen arrangerades av Länssyrelsen och Livsmedelsverket inom arbetet med Ät Uppsala län […]

Livsmedelsberedskap

SLU - Keep calm and prepare for the future

Frågor som rör beredskap och livsmedelsberedskap har blivit allt mer aktuellt. Beredskap handlar om att förbereda för det oförutsedda. SLU Future Food har skapat en samlingssida för livsmedelsberedskap där du kan läsa och lära dig mer. Beredskap handlar om att förbereda för det oförutsedda. Genom att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem kan vi […]

Vad räcker marken till?

Se webbinarium i efterhand! Många intressen konkurrerar om marken i länet, intressen som mat, bostäder, energi och infrastruktur behöver samsas! Därför var frågan – Vad räcker marken till? fokus för Ät Uppsala läns webbinarium den 7 april.