ÄT UPPsala län – ny handlingsplan för livsmedel

Ät Uppsala län symbol

Uppsala län tar nästa steg för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Den uppdaterade handlingsplanen Ät Uppsala län pekar ut riktningen för länet med sikte mot 2030.

En ökad befolkning och en allt högre levnadsstandard gör det viktigt att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion, regionalt såväl som globalt. Handlingsplanen är framtagen i samverkan inom Ät Uppsala län och beslutad av länsstyrelsen. Målet är att stärka livsmedelsproduktionen i alla led.

Uppsala län har många styrkor såsom en stor spannmålsproduktion, goda förutsättningar för naturbetesmarker och närhet till en stor marknad. Men det finns också utmaningar och möjlighet till utveckling.

– Uppsala läns livsmedelsproduktion har goda förutsättningar att fortsatt utvecklas positivt. Handlingsplanen syftar till att inspirera till lokala insatser som bidrar till en ökad hållbar produktion och konsumtion i länet. Hela länet är viktigt och alla kan bidra, säger landshövding Göran Enander.

Handlingsplanen Ät Uppsala län pekar ut fem områden som länet måste arbeta med för att ta nästa steg i riktning mot en hållbart ökande livsmedelsproduktion:

  • Från jord och vatten till bord
  • Förenkla för företag
  • Kompetensförsörjning och arbetskraft
  • Konsument och upphandling
  • Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion

Handlingsplanen utgår från målen i den regionala utvecklingsstrategin och är i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Den har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen Uppsala län, LRF Mälardalen, Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Uppsala kommun.

Läs mer om handlingsplanen här och ätuppsalalän.se