Matproducent

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar med livsmedelsproduktion inom lantbruket. Här hittar du aktuell information, rådgivning, tips på utbildningar och projekt där du kan utveckla kunskaper för ditt lantbruksföretag.

Saknar du något? Tveka inte att fylla i formuläret längst ner!

Aktuellt

Bild Podden Upp på bordet

Podcast om livsmedelsförsörjning

Välkommen till Jordbruksverkets podcast Upp på bordet.

Podcasten fokuserar på svensk livsmedels­försörjning ur ett beredskaps­perspektiv. Hur robust är Sveriges livsmedels­försörjning?

Lyssna på podden på Jordbruksverkets webbplats eller via Soundcloud.

Ukraina flagga

Ryssland invasion av i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina påverkar Sverige på många sätt. Lantbruket påverkas framför allt av stigande priser på insatsvaror som konstgödsel, diesel, foder, el och emballage. Det kan ge sämre lönsamhet.

LRFs samlingssida för information om kriget i Ukraina »

Jordbruksverkets bevakning av påverkan på livsmedelsförsörjning »

Mer mat fler jobb

Mer mat fler jobb

Projektet ”Mer mat – fler jobb” vill att fler ska kunna jobba med mat i framtiden. Erbjuder dig som företagare hjälp med:

Klimatklivet

En grön omställning skapar flera nyttor. Minskade utsläpp, bättre arbetsmiljö, mindre avgaser, damm och buller till exempel. Med stöd från Klimatklivet kan du påbörja omställningen redan idag. Hittills har lantbrukare bland annat fått stöd för byte till fossilfria bränslen i pannor, byte av värmesystem, investeringar för eldrift, biogasdrivna traktorer med mera. 

Läs mer på Klimatklivet (naturvardsverket.se) »

Bonde plöjer, foto: Torbjörn Swenelius

Att vara matproducent

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som är matproducent att känna till. 

Det finns ett växande intresse för odling samtidigt som det finns åkermark som växer igen i länet. Det finns även betesdjur som skulle kunna beta större arealer och hålla våra artrika marker öppna. Länsstyrelsen förmedlar kontakten mellan markägare och dig som önskar mark för bete eller odling.

Anmäl intresse »

Här hittar du information om rådgivning och kompetensutveckling inom miljö- och klimatområdet.

Anmäl intresse »

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden. Läs mer om vad som är aktuellt inom landsbygdsprogrammet här »

Ska du starta verksamhet inom primärproduktionen och producerar livsmedel eller foder på gårdsnivå? Eller ska du utfodra livsmedelsproducerande djur? Då ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen innan du börjar verksamheten. Du kan också ändra uppgifter du registrerat. Läs mer här ».

Ny lantbrukare och intresserad av jordbrukarstöd?

Du kan söka jordbrukarstöd som fysisk person eller juridisk person, till exempel aktiebolag. I båda fallen ska du bedriva ett jordbruksföretag med jordbruksverksamhet. Bolagsverket svarar på frågor gällande företagsform och uppstart.

Kontakta Bolagsverket på 0771-670 670 eller via frågeformulär ».

Du behöver ett kundnummer hos länsstyrelsen för att kunna söka jordbrukarstöd. Du söker jordbrukarstöd genom att lämna in en SAM-ansökan via e-tjänsten SAM-Internet.

Kontakta länsstyrelsen på 0771-67 00 00 eller fyll i länsstyrelsens formulär för nya kundnummer ».

SAM-Internet »

Om du tar över ett helt eller delar av ett lantbruksföretag som har en SAM-ansökan 2022 eller haft en SAM-ansökan 2021, kan det finnas möjlighet att ta över åtaganden inom miljöersättningarna och ersättningarna för ekologisk produktion. Det kan även finnas möjlighet till förlängning, utökning eller minskning av åtaganden. Länsstyrelsen besvarar frågor gällande ersättningarna och åtaganden, samt överlåtelser.

Kontakta länsstyrelsen på 0771-67 00 00, via forumet Fråga oss » eller jordbrukarstod.uppsala@lansstyrelsen.se ».

Allt om överlåtelse av mark, djur eller åtagande »

Om du är under 40 år och har startat ditt jordbruksföretag för första gången för högst 5 år sedan kan du söka stödet till unga jordbrukare. Om du är under 40 och har startat för högst 2 år sedan kan du även söka startstödet, som är ett företagsstöd. Länsstyrelsen besvarar frågor gällande bägge stöden.

Kontakta jordbruksenheten gällande stödet för unga på 0771-67 00 00 eller jordbrukarstod.uppsala@lansstyrelsen.se ».

Kontakta landsbygdsenheten gällande startstödet på 010-223 30 00 eller landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se ».

Sallad foto: Adam Johnsson Tonoco

Saknar du något? Kontakta Ät Uppsala län

Ät Uppsala län symbol