Om oss

ÄT UPPsala län

Ät Uppsala län är en handlingsplan som har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Bakom handlingsplanen står LRF Mälardalen, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Uppsala kommun. Handlingsplanens styrgrupp består av representanter från ovan nämnda organisationer. 

 Handlingsplanens syfte är att bidra till målen kopplat till livsmedel i Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län samt bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin och relevanta miljömål. 

Handlingsplanens mål är att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och organisationer uppmuntras. 

Läs mer om arbetet under Om ÄT UPPsala län