Konsument

Vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter påverkar din kropp men även landskapet runtikring dig. Hållbar produktion, god djuromsorg, låg användning av antibiotika, biologisk mångfald och ansvarsfull användning av kemiska växtskyddsmedel är exempel på mervärden av att välja svensk och lokalproducerad mat.

Att de som arbetar med produktionen har bra arbetsförhållanden och att den bidrar till utveckling och försörjning i våra landsbygder är också viktiga värden. Ditt val av mat påverkar länets tillväxt och utveckling!

Spela videoklipp

Visste du att

• hälften av den mat vi äter i Sverige produceras i ett annat land

• i Sverige produceras mat med omsorg om människor, djur och miljö

• i Sverige är användningen av antibiotika och kemiska bekämpningsmedel i livsmedelsproduktionen låg

• mat som produceras i Sverige skapar jobb och tillväxt i vårt land

• mat som produceras och konsumeras i Sverige bidrar till ett hållbart livsmedelssystem?

Tillsammans arbetar vi för miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar mat.Tre filmer om biologisk mångfald

Följ med Emil V. Nilsson till marken som med Stig Ederyds hjälp har blivit likt en äng. Den här typen av mark kallas ängsvall. I filmen pratar vi också med markägaren Malin Lindgren som berättar vad hon tycker om att äga en mark som har ett sådant myller av liv. Naturvårdsexperten Tommy Lennartsson berättar om det biologiska kulturarv som blomrika miljöer är och hur man kan sköta dem för att skapa bättre förutsättningar för blommor och bin.

I filmen får du följa med Daniel Schrire ut till marken där Oskar Karlsson låter sina kor beta bland gamla ekar. Du får också träffa Maria Forslund från Länsstyrelsen i Uppsala län som berättar varför den här naturtypen är så värdefull. Betet hindrar marken från att växa igen och håller det öppet runt de gamla ekarna vilket också gynnar många arter. Som lantbrukare kan du att få stöd för att hålla ädellövsmiljöer öppna och samtidigt skapa en varierad och fin mark som är underbar att vistas i.

Anders Bohlén är en ung lantbrukare som inriktat sig på att låta sina köttdjur beta naturbetesmarker. Emil V. Nilsson träffar också naturvårdsexperten Jörgen Wissman som pratar om varför just busk- och trädrika betesmarker ofta har ett sådant myller av liv, och vad man kan göra för att gynna växt- och djurlivet i sina marker.

Lär dig mer om matsvinn

Från jordbruket i Sverige produceras mängder av mat som aldrig äts upp. Matsvinn uppstår i hela kedjan, men visste du att den mesta maten slängs i hushållen? Ungefär 75% av maten som slängs gör det i hushållen. Att minska svinnet och förbättra användningen av det som produceras är viktigt både för miljö, ekonomi, företag och konsumenter. På Livsmedelsverket  webbplats kan du läsa mer om matsvinn och vad du kan göra. Lär dig mer om matsvinn och svinnsikt nedan: