Livsmedelsberedskap

SLU - Keep calm and prepare for the future

Frågor som rör beredskap och livsmedelsberedskap har blivit allt mer aktuellt. Beredskap handlar om att förbereda för det oförutsedda. SLU Future Food har skapat en samlingssida för livsmedelsberedskap där du kan läsa och lära dig mer.

Beredskap handlar om att förbereda för det oförutsedda. Genom att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem kan vi bygga upp robusta system som även klarar påfrestningarna under kriser.

SLU Future food har samlat publikationer och annan relevant information för dig som vill läsa och lära dig mer om livsmedelsberedskap på deras webbplats.