Uppsala län har genom landshövding Göran Enander bjudits in att bidra med en landskapsrätt i det nationella initiativet Svenska Landskapsrätter för 2022. Inbjudan är accepterad. Nu väntar en lång sommar med urval och provsmakningar för att komma fram till Uppsala läns landskapsmåltid.

Initiativets syfte är att visa på Sveriges gastronomiska bredd och matens och matråvarornas betydelse för landet. Bakom initiativet står Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Uppsala läns medverkan sker inom ramen för Ät Uppsala län.

Initiativets ambition är att profilera svenska måltider för att stärka den nationella livsmedelsstrategin och för att utveckla den gastronomiska turismen i landet.

­– Initiativet är positivt och ger tillfälle att lyfta och uppmärksamma länets livsmedelsproducenter, företagare och högkvalitativa råvaror, säger landshövding Göran Enander.

En rad aktiveter följer under året, från urval av råvaror, komposition, tillagning, provsmakning och urval fram till färdig rätt och presentation vid Måltidens Dag i Stockholm den 20 oktober.

Måltidsforskare Richard Tellström har uppdraget att spana fram råvaror och måltid för Uppsala län utifrån perspektiv av historia, nutid och framtid. Med måltidsforskarens spaning som grund ska Vittinge Gourmetlada skapa förslag på en trerätters måltid med prägel av Uppland och Uppsala län. Kompositionen ska ha stark lokal förankring och även historisk tyngd.

Det slutliga bidraget från Uppsala och övriga deltagande län skickas in den 1 december. Media kommer vid valda tillfällen att bjudas in för att följa arbetet med intervjuer och reportage.

Läs nyheten på Länsstyrelsen webbplats