Den 21 april hölls en heldag om krisberedskap och livsmedel för offentlig sektor i Uppsala län.

Dagen innehöll både föreläsningar och workshopmoment där frågor om livsmedelsberedskap, upphandling, kommunernas roll i länet och det rådande läget för lantbruket lyftes. Tjänstemän från kommun och region deltog och dagen arrangerades av Länssyrelsen och Livsmedelsverket inom arbetet med Ät Uppsala län – handlingsplan för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.