EKO - Nytt samarbetsprojekt beslutat!

Inom ramen för livsmedelsstrategin har Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att främja marknaden för ekologiska livsmedel. Länsstyrelsen Uppsala län har beviljats medel för projekt som syftar till att stärka den ekologiska livsmedelsproduktionen och konsumtionen i Uppsala län. Målet med projektet är att få fler aktörer att vilja erbjuda ekologiska varor och att fler konsumenter vill köpa ekologisk mat. Dessutom ska intresset och kunskapen om ekologiska produkter öka hos dagligvaruhandlare, restauranger och hos allmänheten. Beställarkompetensen hos offentlig sektor när det gäller ekologisk mat ska öka.

 

Projektet kommer pågå under 2022-2024 och kommer genomföras tillsammans med andra projekt och initiativ.  Projektet kommer genomföras inom ramen för handlingsplanen för Ät Uppsala län och går in i flera av handlingsplanens teman, bland annat Förenkla för företag, Från jord och vatten till bord och Konsument och upphandling. En länk till hela handlingsplanen finns nedan. Då projektet genomförs inom ramen för Ät Uppsala län betyder det att länsstyrelsen genomför projektet i bred samverkan, bland annat tillsammans med Uppsala kommun, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Sveriges lantbruksuniversitet, LRF Mälardalen och Region Uppsala.

 

Läs mer om Jordbruksverkets uppdrag här: Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka – Jordbruksverket.se

Handlingsplanen för livsmedel – Ät Uppsala län – Handlingsplan för livsmedelsproduktion (länsstyrelsen.se)