Vad räcker marken till?

Se webbinarium i efterhand! Många intressen konkurrerar om marken i länet, intressen som mat, bostäder, energi och infrastruktur behöver samsas! Därför var frågan – Vad räcker marken till? fokus för Ät Uppsala läns webbinarium den 7 april.

Missade du att delta kan du se inspelningen och presentationerna i efterhand här på webbinariets kalenderhändelse.

 • Några röster under webbinariet:
  • Mat, energi, biologisk mångfald, jobb och mycket mer – marken ger så mycket. Samverkar vi kan vi få ut fler mervärden per kvadratmeter.
  • Växttäcke året om är bra för kolinlagringen i svensk jordbruksmark
  • Kombinerad markanvändning som t.ex. djur och solceller är bra och kan förebygga markkonflikter.
  • Biokol binder koldioxid och kan användas till mycket, bl.a. som inblandning i betong. Det har stor potential, men vi har bara ett 15-tal biokolsanläggningar i Sverige så det är just nu mycket import.
  • Det är billigt och enkelt att bygga på åkermark, men vi behöver åkermarken till att odla mat och inte köplador eller paddelhallar.
  • Det viktiga är mat, klimat och habitat och det är politikernas jobb att hantera målkonflikter. Inte all jordbruksmark är helig, men man ska minimera att den tas i bruk till annat än mat.
  • Vi måste trygga våra basbehov på hemmaplan, men fortsätta att handla globalt.